अचानक आलेल्या आगंतुक कविता

‘अचानक आलेल्या आगंतुक कविता’ ही गेल्या महिनाभरातली प्रोसेस आहे. त्या त्या क्षणाच्या मूडमधून आलेले शब्द आहेत ते. कविता माणसाला स्वतःच्या सगळ्या भावनांना आपले म्हणायला शिकवते. अगदी काळ्याकुट्ट नकारात्मक भावनांना स्वीकारताना त्यांच्यापासून किंचित विलग होऊन तीच वेदना नेमक्या शब्दात मांडायला शिकवते. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या माझ्यासारख्या माणसासमोर अनेकांच्या अनेक भावना उत्कटपणे मांडल्या जातात. कधी कधी मीही त्या भावविश्वाचा भाग बनतो आणि जणु त्या भावना अनुभवतो…. त्यातल्या काही, शब्दांमधून आलेल्या…..

. प्लॅटफॉर्म 

तिला ‘सी ऑफ’ करायला प्लॅटफॉर्मवर आलेला तो

उद्या सकाळपर्यंतच्या ​अनंतकाळची विरहिणी ती.

स्टेशनवरच्या बिनचेहऱ्याच्या डेस्परेट कोलाहलात,

दोघांच्या चेहऱ्यावरचे ओघळतं कोवळेपण !

किती छान ना …

सराईत धूळफेकीच्या, कचकड्याच्या जगण्यात

निरागस कोंबांचं अस्तित्व चक्क टिकून ?

​खरंच किती छान.

. जळण्याची लय 

नाही मिळत तर जावं झुलत

आपल्याच मस्तीत गावं भटकत

बंद दारापुढे बापुडवाण्या चेहऱ्याने बसायची,

किंवा धडका मारून स्वतःचेच डोकं फोडून घ्यायची;

कुणी सक्ती नाही केलेली.

नाही मिळत तरी जावं फुलत

एकाच झाडाच्या आतलं जंगल न शोधता

दाट जंगलातलं नवं झाड शोधत.

नाही मिळत तरीही जावं खुलत

फ्रुस्ट्रेशनवर मस्तपैकी कविता करत

डोके फुटण्यापेक्षा कितीतरी बरं

आतल्या आत रहावं जळत.

जोपर्यंत जमत नाही म्हणायला

नाही मिळत तर गेलात उडत !

3. तुझा डिपी माझे मन

नवा डिपी चढला तुझा

तेव्हापासून मनातून उतरतच नाहीये तो…..

नव्याने नेसलेल्या साडीची

नव्हाळी ल्यालेली एक किशोरी

पहाते आहे उद्याच्या पहाटलेल्या तारूण्याकडे

की….

मीलनोत्सुक तरुणी व्याकुळली विरहात

अन रमली शृंगाराच्या स्वप्नांमध्ये

की…..

भविष्याचा वेग घेणारी प्रौढा….

विचारासोबत मनाला खेचणारी

की….

माझ्या मनावर पाखर घालणारी

माझी ढगात हरवलेली आई

की…..

माझी जीवाभावाची मैत्रीण

जगण्याच्या प्रवाहात गमावलेली

की….

तुझ्यात आहेत ह्या साऱ्याच विरघळलेल्या

आणि Deciding Perspective

तेवढा माझा…!

. श्रद्धांजली 

अर्ध्यामध्ये टाकून तुला, जर जावे लागले मला,

तर आवरशील रडणं,

अन् लागशील पुन्हा कामाला.

आठवणींच्या रांगोळ्यांची रेखून ठेवीन मी टिंबे.

नक्षीदार रेघांना मग घेशील लयदार गिरवायला.

अर्धवट जमलेल्या सगळ्या चाली,

करशील पूर्ण, तुझ्यातुझ्या सुरावटीत

एवढे सारे केल्यावरती

थकलेल्या तृप्त क्षणी,

समजा आलीच माझी आठवण

तर आवरशील रडणं

अन् लागशील पुन्हा कामाला.

. बालपुरूष 

रडूनभेकून थकलोय् खरा

पण मी काही हट्टी बाळ नाही.

मनातली आई तुझ्या,

झाली आहे जागी, करतेय् माझे लाड;

शरीरातला पुरूषही माझ्या

झोपून गेलाय् का गाढ ?

६. अर्थासाठी थरथरणाऱ्या हातात 

ओसंडून वहाणारी समृद्ध घागर

नवी बाग शिंपण्यासाठी.

हातालाच रोपे फुटली

तर किती बहार होईल…..

नाहीतर आहेच,

ग्रीनहाऊसमधल्या झाडांचं

बेतलेलं वाढणं….

आखलेलं वागणं.

७. हवेचा हलका झोका, 

डोलणारी समजूतदार पानं….

जाणवलं…. ते बरंच झालं.

थांबलो तरी.

नाहीतर पसरवतच होतो मूठभर माती

त्यावर शेवटचा गुलाब ठेवण्यासाठी.

. कलचांचणी 

क्षमता…. कळूनही न वळणाऱ्या

आवडी…. उत्तरोत्तर बदलणाऱ्या

व्यक्तिमत्व…. अजूनही भेलकांडणारं

आणि बुद्धी…. हवी तेव्हा हरवणारी.

करणार कशी ‘कल-चांचणी’?

विकलतेचे Aptitude Testing.

जगण्याच्या कलत्या काळात ?

. चॅप्टर 

“बंद कर चॅप्टर आणि निघ पुढच्या प्रवासाला…”

 टकटकच्या लयीत तो म्हणाला.

काहीसा खडसावून, भरड आवाजात.

“कळतंय रे…. पण अडचण आहे;

चॅप्टर बंद करताना, पुस्तकच बंद होतं आहे.

पुन्हापुन्हा प्रयत्न करूनही….”

“मग रहा तसाच… “तो पुढे सरकला.

दिसेनासा झाला….

आता ठेवूया चॅप्टर आणि पुस्तकही उघडे

बाइंडिंगची उसवणारी शिवण,

झाकून टाकली की सारं कसं…..

दिसायला नॉर्मल.

 

Advertisements

UNDERSTANDING EXCELLENCE – PART V (ELOCUTION AND VISION)

I was a ninth standard student that time. It was my first year in a Thane school, the city where we had moved in recently. I was picked up soon as a member of our team that was going to represent our school in a prestigious debating competition at Pune. We had four months of presentations ahead of us. Before that, for any such competition I had prepared my speech in a week’s time. Hence, four months looked a very long time. My friend and I were introduced to a teacher who had also joined the school recently. His name was Murlidhar Gode. On the top of all his handwritten letters, he used to write “स्वयमेव मृगेन्द्रता”, part of a Sanskrit verse that focuses on finding the real strength within self.

‘Gode Sir’ as we started calling him was quite sweet to talk to, as the literal translation of his surname meant. He unfolded his plan before us. There were five topics for the debating competition and we had to prepare for one of them. But that was only the first round of the competition. In another round participants would get a topic at the venue, ten minutes in advance and then they would have to give a five minutes speech on that topic. That was tough. But sir had a plan. He started giving us a topic every day. He would start the timer. After ten minutes, we had to deliver the speech. After our performance, he used to discuss the content and style with us. The same evening, we had to write down the text of the speech, which was then read by him. Again then he commented on it. Every week we started preparing four topics. In two months, both of us had prepared more than thirty speeches. We discovered a vital aspect of ourselves; we could really do it.

Gode sir accelerated the speed. We were preparing a topic every day. He was consciously increasing the complexity of topics. In our first week, we had topics such as a ‘picnic to the seashore’ or ‘visit to the market’. Slowly we ‘graduated’ to, ‘The meaning of independence’ or ‘messages from the life of Vivekanand’ or ‘merits and demerits of democracy’. And by Jove, I was enjoying the process!

Now phase II started as per sir’s plan. Whenever in the school, if any class had a free period, sir, would take us there, give a topic, then within minutes in front of the class, and F..I..R..E!  We used to deliver the speech. Generally the students were appreciative, but sir was a difficult person to please. He used to discuss threadbare our performances with a reassuring smile on his face. Then came the next phase. Sir started getting together, three or four classes at, a time. We had to first deliver our prepared speech for debate and then the ‘Instant topic’.

In four months, he made us prepare NINTY such topics. Looking back, I am indebted to him for helping me develop a ‘Thinking pattern’ of preparing contents and their presentation. Now no topics seemed impossible. To this date, this pattern helps me to organize my thoughts. Many people tell me today that my communication style is friendly, spontaneous and filled with a persuasive energy. The credit for all such compliments rests squarely on Gode-sir only.

Once after a addressed all divisions of the Tenth class during this period, Gode-sir took me aside, “While relating to the audience you need to maintain constant eye contact with ‘a’ section of the audience all the time… you need to shift your eyes in a rhythmic manner… sometimes circular, sometimes in straight lines… The lines could be vertical, horizontal … make it wavelike sometimes… But your eyes must meet their eyes all the time”

“Sir… Why”?…

“Because then, many… almost all members of audience feel, you are directly talking to them. It increases their concentration and attentiveness…” Gode sir continued.

“But doing THIS and talking at the same time?…” my question.

“Yes… Consider your eyes as an extension of your breathing. You breathe ALL the time, isn’t it” Sir said with his characteristic sweet smile.

I started applying the ‘technique’ and started getting results. All the divisions of ninth class that day were sitting in two columns. On my left were boys and on my right were girls. Now ‘Ninth’ was my class. Therefore, the girls were ‘special’ for me, as they are for any teenager. All the same, in our times, one rarely looked at girls ‘officially’. So, all throughout my speech I used sir’s technique on my left, not looking (or not daring to look) at the right side.

After I ended my speech, all my classmates clapped with great enthusiasm. Even the girls clapped. Even the ones that mattered for me clapped. Even THAT girl clapped. So I was overjoyed.

“During the delivery of your speech, why did you block half the audience?” sir asked (with that same smile).

Oh God… He had noticed even that; I thought. If he notices my ‘not looking’ at girls, he must be noticing my ‘looking’ as well. That was more frightening.

Fortunately, sir was on a different tangent that day. “Look boy… Audience is one … It has many faces… It has one face… And it has no face. You have to look at all three levels”.  I could not understand; especially how to look at no face.

“When you are looking at the audience, the way I have told you… you are looking at many faces. Then you focus on their eyes… As you go on, their eyes should give you similar emotions… and at that point, it becomes one face. Go on and on. At one Point, you will perceive no face but just a collective existence, right there in front of you. You will discover it not when you will speak but when you will pause…” Sir was explaining and a powerful insight was unfolding within my mind. That was the first time in my life, when a Guru, taught ‘meaning of meditation’ to his disciple.                                                                          …Thank you Gode Sir for providing me Vision.

Dr. Anand Nadkarni.