अचानक आलेल्या आगंतुक कविता

‘अचानक आलेल्या आगंतुक कविता’ ही गेल्या महिनाभरातली प्रोसेस आहे. त्या त्या क्षणाच्या मूडमधून आलेले शब्द आहेत ते. कविता माणसाला स्वतःच्या सगळ्या भावनांना आपले म्हणायला शिकवते. अगदी काळ्याकुट्ट नकारात्मक भावनांना स्वीकारताना त्यांच्यापासून किंचित विलग होऊन तीच वेदना नेमक्या शब्दात मांडायला शिकवते. मानसिक आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या माझ्यासारख्या माणसासमोर अनेकांच्या अनेक भावना उत्कटपणे मांडल्या जातात. कधी कधी मीही त्या भावविश्वाचा भाग बनतो आणि जणु त्या भावना अनुभवतो…. त्यातल्या काही, शब्दांमधून आलेल्या…..

. प्लॅटफॉर्म 

तिला ‘सी ऑफ’ करायला प्लॅटफॉर्मवर आलेला तो

उद्या सकाळपर्यंतच्या ​अनंतकाळची विरहिणी ती.

स्टेशनवरच्या बिनचेहऱ्याच्या डेस्परेट कोलाहलात,

दोघांच्या चेहऱ्यावरचे ओघळतं कोवळेपण !

किती छान ना …

सराईत धूळफेकीच्या, कचकड्याच्या जगण्यात

निरागस कोंबांचं अस्तित्व चक्क टिकून ?

​खरंच किती छान.

. जळण्याची लय 

नाही मिळत तर जावं झुलत

आपल्याच मस्तीत गावं भटकत

बंद दारापुढे बापुडवाण्या चेहऱ्याने बसायची,

किंवा धडका मारून स्वतःचेच डोकं फोडून घ्यायची;

कुणी सक्ती नाही केलेली.

नाही मिळत तरी जावं फुलत

एकाच झाडाच्या आतलं जंगल न शोधता

दाट जंगलातलं नवं झाड शोधत.

नाही मिळत तरीही जावं खुलत

फ्रुस्ट्रेशनवर मस्तपैकी कविता करत

डोके फुटण्यापेक्षा कितीतरी बरं

आतल्या आत रहावं जळत.

जोपर्यंत जमत नाही म्हणायला

नाही मिळत तर गेलात उडत !

3. तुझा डिपी माझे मन

नवा डिपी चढला तुझा

तेव्हापासून मनातून उतरतच नाहीये तो…..

नव्याने नेसलेल्या साडीची

नव्हाळी ल्यालेली एक किशोरी

पहाते आहे उद्याच्या पहाटलेल्या तारूण्याकडे

की….

मीलनोत्सुक तरुणी व्याकुळली विरहात

अन रमली शृंगाराच्या स्वप्नांमध्ये

की…..

भविष्याचा वेग घेणारी प्रौढा….

विचारासोबत मनाला खेचणारी

की….

माझ्या मनावर पाखर घालणारी

माझी ढगात हरवलेली आई

की…..

माझी जीवाभावाची मैत्रीण

जगण्याच्या प्रवाहात गमावलेली

की….

तुझ्यात आहेत ह्या साऱ्याच विरघळलेल्या

आणि Deciding Perspective

तेवढा माझा…!

. श्रद्धांजली 

अर्ध्यामध्ये टाकून तुला, जर जावे लागले मला,

तर आवरशील रडणं,

अन् लागशील पुन्हा कामाला.

आठवणींच्या रांगोळ्यांची रेखून ठेवीन मी टिंबे.

नक्षीदार रेघांना मग घेशील लयदार गिरवायला.

अर्धवट जमलेल्या सगळ्या चाली,

करशील पूर्ण, तुझ्यातुझ्या सुरावटीत

एवढे सारे केल्यावरती

थकलेल्या तृप्त क्षणी,

समजा आलीच माझी आठवण

तर आवरशील रडणं

अन् लागशील पुन्हा कामाला.

. बालपुरूष 

रडूनभेकून थकलोय् खरा

पण मी काही हट्टी बाळ नाही.

मनातली आई तुझ्या,

झाली आहे जागी, करतेय् माझे लाड;

शरीरातला पुरूषही माझ्या

झोपून गेलाय् का गाढ ?

६. अर्थासाठी थरथरणाऱ्या हातात 

ओसंडून वहाणारी समृद्ध घागर

नवी बाग शिंपण्यासाठी.

हातालाच रोपे फुटली

तर किती बहार होईल…..

नाहीतर आहेच,

ग्रीनहाऊसमधल्या झाडांचं

बेतलेलं वाढणं….

आखलेलं वागणं.

७. हवेचा हलका झोका, 

डोलणारी समजूतदार पानं….

जाणवलं…. ते बरंच झालं.

थांबलो तरी.

नाहीतर पसरवतच होतो मूठभर माती

त्यावर शेवटचा गुलाब ठेवण्यासाठी.

. कलचांचणी 

क्षमता…. कळूनही न वळणाऱ्या

आवडी…. उत्तरोत्तर बदलणाऱ्या

व्यक्तिमत्व…. अजूनही भेलकांडणारं

आणि बुद्धी…. हवी तेव्हा हरवणारी.

करणार कशी ‘कल-चांचणी’?

विकलतेचे Aptitude Testing.

जगण्याच्या कलत्या काळात ?

. चॅप्टर 

“बंद कर चॅप्टर आणि निघ पुढच्या प्रवासाला…”

 टकटकच्या लयीत तो म्हणाला.

काहीसा खडसावून, भरड आवाजात.

“कळतंय रे…. पण अडचण आहे;

चॅप्टर बंद करताना, पुस्तकच बंद होतं आहे.

पुन्हापुन्हा प्रयत्न करूनही….”

“मग रहा तसाच… “तो पुढे सरकला.

दिसेनासा झाला….

आता ठेवूया चॅप्टर आणि पुस्तकही उघडे

बाइंडिंगची उसवणारी शिवण,

झाकून टाकली की सारं कसं…..

दिसायला नॉर्मल.

 

Advertisements

My journey and learnings in the field of De-addiction – III

I still vividly recall that day when Sunanda (Dr. Anita Avachat) passed away . . . And the morning after that when myself and Mukta were on way to Muktangan to talk to our patients and staff team. Sunanda had put her sweat and blood to evolve this unique de-addiction centre. She was a mother to all her patients and team members. More than eighty percent of our staff that time comprised of recovered patients from Muktangan whom we call ‘Muktangan Graduates’ Anil i.e. Baba was in deep grief; gallantly coping with a loss of a relationship that was extraordinary in so many ways.

On that day twenty years back, we all pledged that we will continue Sunanda’s vision and make her mission as meaningful as possible. The mantle of leadership now fell upon Mukta, daughter of Anil and Sunanda, a qualified Clinical Psychologist with great academic distinction. She was being inducted in the team at that time. She nurtured the dream of achieving a Doctorate by doing research on patients with addiction. Reality however threw a much bigger challenge in front of her; to stear an entire organization through a crisis of leadership.

Mukta and my team of senior counselors admirably rose to the occasion to make Muktangan what it is today, a ISO accredited organization that won president of India’s honour as a centre of excellence in the field of de-addiction.

At any given time there are close to two hundred inmates in Muktangan with a staff of over seventy workers. There is a separate ‘Nishigandh’ centre for rehabilitation of women addicts that has completed a decade. We run the Regional Research and training centre for the department of social justice, Govt. of India for the entire western region of the country.

We constituted a unique award in Sunanda’s memory, titled ‘Sangharsh Sanman Puraskar’. This award salutes the spirit of constructive developmental struggle in the domain of individual health and social field; two inseparable parts of Sunanda’s journey. For two decades, I have been compering this function and have interviewed forty personalities that resonate Sunanda’s spirit in their life stories.

In the year 2001, I published my book ‘Muktipatre’ on recovery from addiction. This book is written in the format of letters exchanged between a psychiatrist and a recovering alcoholic. Now close to double digit edition this book has been selling (sailing as well) silently without any reviews in the media. Patients across the state have given me feedback how they ‘identify’ with the protagonist Prateek, the name itself means ‘significant symbol.’ Some years back AIR (All India Radio) converted the book into a Audio-drama and was broadcast from its Pune station in a serial manner. By now it has been repeatedly aired by all AIR centres across the state. The book is now available in English as well with the tittle, ‘Dialogues to wellness’, splendidly translated by my friend Mr. Satish Bapat.

My friend and theatre director Chandrakant Kulkarni saw a play in this book. He along with playwriter Prashant Dalvi had serial discussions with me for adapting the book into a play. They visited Muktangan with me and experienced the therapeutic environment there. The play titled ‘Get well soon’ was successfully staged with lead-star Swapnil Joshi. For Marathi commercial theatre, this was an unique experience to produce a play on recovery from alcoholism. This play won numerous awards but what was more important was influenced many to take treatment and sensitized many to introspect not only on addictions in particular but coping with life in general.

With the hundredth show of the play, eight edition of the book was published. It was a moment of great satisfaction for me. In fact watching the characters come alive is always a treat for any writer. It is interesting that the script of the play is also published now in a separate book.

In my monthly visit to Muktangan I regularly take group sessions with my patients, a thirty five year young habit now. But each group still is a fresh event of introspection for me with a variety of questions and problems asked by them and responded by me. I take group meetings with the staff team to plan forthcoming activities and events. I sometimes take a learning session on any topic pertaining to addiction. Some of my favourite themes are how to integrate principles of REBT (Rational Emotive Behavioral Therapy) with principles of AA that is Alcoholic Anonymous; or how to integrate REBT with spirituality. Sometimes I give inputs on counseling skills, sometimes on the topic of dealing with personality disorders. It is a very refreshing experience.

I also interact personally with patients as well as team members. Muktangan’s strength lies not only at the therapy centre but also in over twenty follow-up centres spread across the entire state of Maharashtra. Whenever I travel to anyone of these cities I conduct follow-up meetings of recovering patients organized by our local recovered patients and counselors from Muktangan who are allotted the co-ordination of different centres. Sometimes the follow-up meetings require specious auditorium. The people who turn up for follow-up are in multiples of hundreds. We do get alarmed by people turning to addictions in large numbers. It’s a redeeming truth that if determined and focused many can come out of this disorder of dependence.

For professionals working in this field I have developed learning programmes on ‘Counseling an Addict and his/her family’ based on principles of REBT. I have also developed a module on ‘How to take Therapy groups in the field of Mental Health.’ Both these are two-three day long workshops where I try to share with others what I have gained from my experiences.

What is very fascinating is the multitude of ways in which I have been able to deal with the theme of addictive behavior . . . From Individual to Organizational, Scientific to Creative, Psychiatric to Social and from Biological to Cultural. . . And the integrated picture that has evolved during this journey.

My major learnings and lessons, I will share with you in the concluding part of this series.

(Contd. Part IV …)

My journey and learnings in the field of De-addiction – II

Ignorance is indeed bliss sometimes . . . I did not know the enormity of the challenge of Narcotic Drug Addiction. I took it as my responsibility to respond. . . . Society at large did not know about this condition . . . so let me start spreading awareness . . . It was that simple. I had nice relationship with the official photographer of KEM Hospital. I requested him to shoot some slides for me. I prepared script of a slide show on drug addiction. I had around eighty slides in all. By changing sequence of the slides and adding-deleting some, I could create almost seven variations of my talk that would cater to different audiences. So, with same visuals I could address students, adults, addict, Medias, police, teachers . . . with different contents and sequence. Mrs. Prabha Apte a close friend of mine donated a slide projector and a screen. I started visiting wherever I was invited . . . Over next three years I must have given over 600 presentations across Mumbai . . . There  were chawls, bastis, schools, Ganesh festivals, community lecture halls. . . . Many social organizations, political parties, trade unions started calling me. I did not say No to anyone.

Just before I started this individual crusade of mine, I had passed my MD examination and was approaching the end of my three years residency. Dr. G.B.Parulekar, Dean of KEM knew and supported my work. So did Prof. Dr. L.P.Shah . . . Before my residency ended a new post called ‘Lecturer-in charge De-addiction’ was actually created in Municipal Corporation. I applied for it. I was called for interview. There were few other candidates. But everyone knew the result. I had no ‘pull or push’ or ‘political clout.’ It was sheer volume of work by an individual . . . By this time I had organized probably the first community detoxification camp in Maharashtra at sweeper’s colony opposite Mahalaxmi Racecourse. I had started separate group therapy for addicts. I was training law enforcement officials.

One day the hall where I was taking my groups got a consignment of 50 brand new foldable chairs . . . courtesy Mr. D.S. Soman, the then police commissioner of Mumbai. I received a handwritten letter by actress Smita Patil, who became a close friend thereafter . . .

One fallout of all these efforts was, patients coming to ‘see me’ even before I had passed my M.D. examination. The credit must be given to all my seniors, as they appreciated this fact. As such my ‘public relations’ with everyone working in KEM from ward boy to the Dean were excellent. Because of my activities in literature, dramatics, journalism, social fields and media; I had gathered a fairly large circle of friends and well-wishers around me in these ten years since I entered the medical college. It was hard to believe for my own self that a shy student, conscious of his middleclass, Marathi medium background was accepted so well by so many . . .

So, without a gap of a single working day I glided in the post of lectureship. (Incidentally I had topped my batch in MD examination). This gave me fresh impetus to reach out to more people. I had written a play on addiction . . . a musical which was staged by all AA members to celebrate fifty years of AA in India. It was a unique activity where a top class performance by all ex-alcoholics was presented in Mumbai. I wrote a script now on drug-addiction. A group of youngsters started staging it. The same group after two years produced ‘Ek Aakash Sampale’ first ever Marathi serial on drug addiction. At the end of each episode I used to come on screen and summarize the episode. I also developed a six part educational programme ‘Bhasmasur’ on Marathi DurDarshan.

During this time Anil Awachat (Senior Marathi writer and social activist) whom I call my Baba now, and his psychiatrist wife Dr. Sunanda came in my life. Only son of one of their family friends had got entangled in narcotic addiction. Both Anil and Sunanda were helping the family. They came to me to discuss my work. They were staying in Pune. Anil got so interested in my work that he stayed with me in my KEM quarters for a month. We visited many places in Mumbai associated with Narcotic addiction including my patient’s homes. He attended my group sessions in KEM, public lectures and sat with me in OPD. The result was a series of journalistic articles published in Maharashtra Times, a popular Marathi Daily. The articles were widely discussed in the entire state. Famous Marathi writer P.L. Deshpande and his wife Suneeta approached Anil-Sunanda and offered funds to start an exclusive treatment centre on addictions.

Sunanda was working in the Government Mental Hospital in Pune as a senior consultant. There was a specious building lying vacant in those premises. She and Anil managed to get permission to use it as a centre and Muktangan De-addiction centre started in August 1986. I anchored the opening ceremony (as I did on the 20th and 30th anniversary of Muktangan). Baba Amte, noted social worker was our chief guest. We got out first patient admitted right after the conclusion of the opening ceremony. Sunanda used to call him ‘Shakunacha Mahadev’ . . . meaning ‘The God Shankar of good omen.’ His name is Mahadev Ghare. He is sober from that day and attended our 30th anniversary as a special guest.

I decided to quit my lecturer’s post in late 1986 and soon started a day-care centre for alcoholics and drug addicts in Thane along with impatient facility. Dr. S.R. Kanbur and Dr. Suneeti Kanbur, prominent Gynecologist couple from Thane provided their hospital space for this and provided support for a decade without expecting any monetary returns. It was a great risk for their reputation as theirs was a Gynaec nursing home. But they believed in the mission of de-addiction.

At a time almost twenty recovering addicts used to be there at Shivneri (Name of the hospital) throughout the day. We started making greeting cards, Diwali lanterns and Christmas trees. We organized an awareness programme for all educational institutes in Thane titled ‘Drug Fight89.’ This brought me in close contact with a young police officer named Hemant Karkare. Our association turned into a very deep friendship till his untimely heroic death during the terror attack in Mumbai.

Around 1990, Sunanda had been diagnosed with breast cancer and was spearheading Muktangan and caring for hundreds of addicts. As her health started showing fluctuations I pledged to come regularly every month to Muktangan and contribute which is going on till todate.

Working with Sunanda was a fantastic experience. She gave me more respect than I deserved as her junior colleague. She used to mention my name as her teacher in de-addiction. This was more out of her humility. But we shared a deep bonding. She was my mother as well as a intensely close friend. I had become by this time an integral part of their family. Even today, a set of my clothes, towel, toiletry is at Baba’s home. Actually my elder brother stays in Pune and I do visit him but my ‘home’ in Pune is with Anil and Sunanda.

We were developing a treatment programme for de-addiction with our experiences and with a cultural ethos of this soil. There were group activities, patient get-togethers, individual counseling sessions. Sumitra Bhave and Sunil Sukhatankar directed a film ‘muki’ for Muktangan and I wrote its title song . . . I was enjoying the work as my personal work was slowly getting institutionalized . . . And then in 1996, Sunanda left us. Although we knew this was coming, it was tough to endure . . . Muktangan was at a tough cross-road.

(contd Part III) ……

My journey and learnings in the field of De-addiction

It has been over three and a half decades . . . Thirty five years as a psychiatrist in the field of de-addiction. Time to look back and take stock . . .

In the field of De-addiction there are some special terminologies. Like in internal medicine, the process of getting better is called ‘Recovery’ . . . The state of mere staying away from addictive substance is called ‘staying clean’. If along with it the person undergoes positive attitudinal change then it is called ‘sobriety’ (that is ‘being not only clean but sober). In contrast long-time ‘only clean’ state is called ‘DD’ meaning ‘Dry Drunk’ stage. Reverting to addiction after a remission is called ‘slip.’  A prolonged slip is called (like in cancer) a Relapse. Then there is this potent destructive word called ‘craving’ which means inability to control the demand for consumption of an addictive substance. What is remarkable is, these English words are used in many Indian languages where the sentence itself will be in Marathi, Gujarathi, Konkani or even Tamil . . . That is one reason why all addictions are supposed to create a ‘concurrent counterculture.’

My journey in this world of addicts started as a novice, which was quite understandable, as I was the juniormost resident in the Psychiatry unit Headed by Prof. Dr. L.P. Shah in Seth G.S. Medical Collage and K.E.M. Hospital, Mumbai. More interestingly, I had no aspiration or motivation to work in this field. It so happened on one fateful day in the middle of 1981; Dr.Shah summoned for me and told me look after the ‘Ward Ten’ patients. Alcoholics used to get admitted there and those beds were in proximity with Neurology and internal medicine wards. I started treating delirious withdrawals of tremulous individuals first with anxious preoccupation and then with a routine confidence. Most of my early patients luckily enough recovered from physical withdrawal and I started talking to them.

They were my very first teachers. The medical part of physical withdrawal, although difficult could be mastered by experience, reading textbooks and discussing with seniors. But I was a resident in Psychiatry . . . and still did not know a thing about ‘counseling’ addicts. The textbooks here were of limited help as they were theoretical and had a western context.

Mr. Jeet C. and Mr. Arun T. were my first teachers. Jeet, a robust Punjabi gentleman was quite rough when intoxicated but quite tough at that time in his resolve for recovery. Travelling on his two-wheeler I started attending AA (Alcoholic Anonymous) meetings across Mumbai. Arun T. was owner of a restaurant and came from a respectable Marathi Brahmin family where ‘alcohol’ was a taboo. He was more thoughtful and serious discussions with him many times left me in disbelief about he being a ‘relapsing alcoholic.’ I used to read about clinical states, symptoms and syndromes in the book and ask about it to these two . . . They used to parade before me at the meeting time people who had or were suffering from the same . . . I used to share my scientific explanations with diagrams regarding say ‘An Alcoholic Block out’, a state of temporary amnesia and they used to narrate their experiences over cups of tea in some obscure Irani restaurant in the heart of Mumbai . . . I got some outstanding clinical as well as human insights.

I started visiting with Jeet and Arun homes of recovering alcoholics to realize that the people involved came from stingy chawls of the mill dominated central Mumbai, plush buildings of Napeon Sea road or middle class housing colonies in Hindu Colony Dadar. A family member from a very prominent industrial house had turned into an AA member. By now I had started talking regularly at AA gatherings as I had started reading books on AA philosophy with active discussion with my patients, friends . . . so, this gentleman called me for a one on one meeting. I opted for tea, sitting in his office and he was gulping lemon juice. He was putting ice-cubes in the glass at regular intervals. We were sitting in a building that had his family’s name on its nameplate. “I don’t know why I like it this way….” He mused. “May be . . . you are trying to recreate an experience from which you haven’t still got detached . . .” I said almost in a murmur but straight looking at his eyes . . . He put the cube that he was holding back in the ice-box and smiled. We had a great chat thereafter.

Had I not encountered so many interesting people courtesy ward No Ten and AA, I would not have persisted in this field. I was finding my ease in the process of interacting with alcohol dependent people when Dr. L.P. Shah came out with a bright new idea. “Anand, why don’t we start a therapy group for alcoholics? . . .” Posed as a question, this was an elegant order. I nodded.

There was one lonely hall in the hospital’s main building which was used as ‘Child guidance clinic’ for six long hours per week. There was nothing there that any child would have loved barring an open space in front and a solitary tree. By then I had attended many AA meetings and thought that my meetings should be different. By that time Dr. Shah had given permission to Jeet, Arun and others to have a separate AA meeting in the same hall once in a week. So I thought of many formats. Interviews with senior recovering addicts, round table theme discussions, role plays, question answers on topics related to alcoholism, guest lecture by different medical specialists, communication and team building activities . . . I had told myself that I will never repeat a format. I did not know anything about conducting therapeutic groups. Mrs. Hema Shah, wife of Dr. L.P.Shah who was working in our PSM (Preventive and Social Medicine) Department used to be with me. Soon I started taking evening group meetings as well. Those were left to me. And after six months and forty-nine group meetings later, I started getting attendance of more than forty recovering alcoholics. They came from all over. . . . All were not my patients. Some attended in an already intoxicated state . . .  And later did come for admission in hospital.

When I left KEM six years later I was conducting six groups every week, two for alcoholics, two for drug addicts and two for family members. It was valuable training for me. Now in my monthly working day at Muktangan De-addiction Centre in Pune. I regularly conduct a group . . . off course I have lost the count or numbers in these thirty six years. But my energy and focus in every group is very rigorous, thanks to the early days training.

I remember, somewhere in 1988-89, the Indian Journal of Social Work, an indexed journal published by TISS (Tata Institute of Social Sciences) invited me to write an article on ‘Group Intervention with Recovering Addicts.’ I wrote exactly what I had done and what I had learnt. The article was duly published in a special issue on De-addiction. After almost an year I received a letter from National Institute of Alcoholism and Drug De-addiction from USA that my article was selected as one of the ten research papers adjudged as ‘original research in the field of De-addiction.’ That was hilarious in one way but quite apt as the contents of the paper were really ‘original’ without a long list of references and cross references. I did not realize that I was creating ‘Research paper.’ For me it was the thrill of doing something creative.

While I was gaining valuable experience in the field of De-addiction, I was doing all my other duties as a resident doctor and also a complete range of extracurricular activities including creative writing, dramatics, watching movies and having fun with friends. The AA groups in Mumbai used to organize ‘Night vigils’ a mix of continuous lectures and discussions that would start in the evening to end well after midnight . . . After delivering a lecture on one such occasion I was coming down from the dias when an elderly gentleman greeted me introducing himself as ‘member of this fellowship.’ I was stunned to note that he was a prominent senior psychiatrist himself. He praised me for my work and said, “I always tell my resident doctors to go and see your work.” This was a beginning of long friendship between this very competent clinician and me.

As my residency was proceeding I started preparing for my MD examination. And a series of events came up my way. In our Psychiatry outpatients department we started getting a new set of patients. These were young people consuming a new drug called variously as ‘Brown sugar,’ . . . ‘Gard’ . . .’Heroin.’

I went back to books to learn about this Narcotic derivative. Because of a curious mix of geopolitical factors, these narcotics started travelling through our country with obvious disastrous consequences to follow. Because of my ‘experience’ in dealing with alcoholics Dr.Shah instructed me to co-ordinate our response to treat these people.

As was my habbit I started chatting with the young addicts and their families. I realized most of the young men did not know the details of what they were consuming. With narcotics; physical dependence develops in no time. Then it becomes extremely difficult to leave it . . . I knew, I had to respond to this challenge . . . How? . . . I started exploring . . .

(contd… in part II)